📃Adisyon

Adisyon açma, ürün ekleme, çıkarma, iptal, ikram vb. işlemler. Hesap alma, indirim vb. adisyona dair tüm işlemler

Last updated