Adisyon Açma/Kapama

Adisyon Açma

  1. Masalar ekranına gidin. Adisyon açmak istediğiniz masaya tıklayın.

  2. Kişi sayısı girip Adisyon Aç düğmesine tıklayın.

Adisyon Aç düğmesine basmadan, doğrudan menüden ürün seçerseniz Adisyon Aç & Ekle butonu ile hızlıca işlem yapabilirsiniz.

Adisyon Kapatma

  1. Üzerinde açık adisyon olan bir masaya gidin. Adisyonlar başlığı altında görünen adisyonun sağ tarafındaki üç noktaya tıklayın.

  2. Açılan penceredeki Adisyonu Kapat düğmesine tıklayarak adisyonu kapatın.

Kapalı Adisyonu Yeniden Açma

  1. Adisyonlar ekranına gidin ya da masalar ekranındaki herhangi bir masaya tıklayın ve masa ekranındaki Geçmiş Adisyonları Gör düğmesine tıklayın.

  2. Açılan Adisyon ekranında sağ yukarıda bulunan üç nokta (menü) düğmesine tıklayın.

  3. Açılan penceredeki Adisyonu Yeniden Aç düğmesine tıklayın.

  4. Masa seçme ekranından adisyonu hangi masa üzerinde açmak istediğiniz seçin ve sağ yukarıdaki Onayla düğmesine tıklayın.

İşlemler sonucunda ilgili adisyon seçtiğiniz masa üzerinde açık duruma gelecektir.

Last updated